Normalan simptom pokvarene turbine je gubitak snage motora.

Pogledajte moguće uzroke ispod, i relevantna rešenja u svakom konkretnom slučaju.

Beli dim na auspuhu vozila

– Proverite interkuler
– Proverite glavu motora
– Proverite unutrašnje komponente turbo kompresora

Pritisak turbine previsok

– Ventil turbine zaglavljen ili neispravan
– Varijabilna geometrija turbine zaglavljena
– Neispravan elektromagnetni ventil
– Vakuumska instalacija neispravna

Turbo kompresor bučan

– Nedovoljno stegnuta izduvna grana motora
– Nedovoljno stegnuta usisna grana motora
– Probušena vazdušna instalacija
– Neispravan turbokompresor
– Debalans rotora turbokompresora
– Oštećene lopatice rotora turbokompresora

Preterana potrošnja motornog ulja

– Prigušeno, previjeno ili začepljeno crevo ili cev za odvođenje ulja iz turbokompresora prema karteru motora
– Loše opšte stanje motora, loša kompresija i visok unutrašnji pritisak u motoru, pojava karter gasa usled pohabanih klipova, karika hilzni, gumica i ventila
– Turbokompresor neispravan
– Odušak motora prigušen ili začepljen
– Prljav ili prigušen filter vazduha
– Ventili, karike, cilindri motora oštećeni

Plavi/crni dim na auspuhu vozila

– Instalacija za odvod vazduha probušena
– Zaprljan / prigušen filter vazduha
– Zaprljan interkuler
– Probušen interkuler
– Neispravan sistem za napajanje gorivom
– Neispravna motorna kočnica
– Pukla ili nedovoljno pritegnuta izduvna grana
– Ventil rasterećenja turbine neispravan
– Ventil rasterećenja turbine zaglavljen
– Oštećeno kompresorsko ili turbinsko kolo
– Kućište turbine oštećeno – pukotina
– Poremećeno paljenje
– Ventili, karike, cilindri motora oštećeni
– Loše opšte stanje motora, loša kompresija i visok unutrašnji pritisak u motoru, pojava karter gasa usled pohabanih klipova, karika hilzni, gumica i ventila

Vozilo loše ubrzava

– Neispravan sistem za napajanje gorivom
– Prljav ili prigušen filter za vazduh
– Prigušeno crevo za dovod vazduha u turbokompresor
– Propustanje vazduha na vodu od turbine do usisne grane motora
– Neispravna motorna kočnica
– Pukla ili nedovoljno stegnuta izduvna ili usisna grana
– Neispravan turbokompresor
– Ventil rasterećenja turbine neispravan
– Ventil rasterećenja turbine zaglavljen
– Oštećeno kompresorsko ili turbinsko kolo turbokompresora
– Probušen interkuler
– Loše opšte stanje motora, loša kompresija i visok unutrašnji pritisak u motoru, pojava karter gasa usled pohabanih
– klipova, karika hilzni, gumica i ventila